ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการณ์รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ขอแจ้งกำหนดการณ์รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) ดังนี้
1. วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3
2. วันเสาร์ที่ 11 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2
3. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 9.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
4. วันอาทิตย์ที่ 12 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2563,21:07   อ่าน 217 ครั้ง