ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการดูแลนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
มาตรการดูแลนักเรียน โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)

1. ตรวจคัดกรองก่อนเข้าโรงเรียน
                - สวมหน้ากากอนามัย
                - ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (ถ้าอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา ให้พบแพทย์)
                - Scan คิวอาร์โค้ด (ไทยชนะ) หรือลงชื่อเข้าสถานที่ (กรณีไม่ใช่นักเรียน / ครู)
                - ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
2. จัดระเบียบในห้องเรียน
                - จัดโต๊ะโดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
                - จัดทำที่กั้นโต๊ะเรียน
                - จัดชั้นเรียน นักเรียน 20 คน / ห้อง
                - นักเรียน / ครู ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ที่ใช้ร่วมกันด้วยผงซักฟอกอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เช้า/เย็น
3. การรับประทานอาหาร
                - จัดส่งอาหารไปยังห้องเรียนทุกห้องโดยภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด
                - นักเรียนรับประทานอาหารที่โต๊ะเรียน
                - ทำความสะอาดโต๊ะ / พื้นผิว ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเชื้อเมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว
4. กำหนดชั้นเรียน (วันเว้นวัน ยกเว้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)  เพื่อลดความแออัดในโรงเรียน
5. กำหนดเวลาเลิกเรียนไม่พร้อมกัน
                - อนุบาล  เลิกเรียน  14.00 น.
                - ป.1-2    เลิกเรียน  14.30 น.
                - ป.3-4    เลิกเรียน  15.00 น.
                - ป.5-6    เลิกเรียน  15.30 น.
6. กำหนดเวรรับผิดชอบล้างห้องน้ำ / ห้องส้วม ทุกชั่วโมง
7. เพิ่มจุดล้างมือให้เพียงพอกับนักเรียน
8. การเรียนวันหยุด โดยครูจัดทำแบบฝึกหัดให้เป็นการบ้าน เพื่อเช็คเวลาเรียน
 

โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2563,15:46   อ่าน 270 ครั้ง