ข่าวประชาสัมพันธ์
ปัจฉิมนิเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นายเตรียมพล ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส ได้จัดงานวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 111 คน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์กันระหว่าง ครู นักเรียน และผู้ปกครอง และท่านผู้อำนวยการได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม และได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวิชา ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,18:10   อ่าน 845 ครั้ง