ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส มีผลการประเมินด้านภาษาไทยและด้านคณิตศาสตร์ เป็นอันดับ 1 ของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และสูงกว่าระดับประเทศทั้งสองด้าน (อ่าน 17) 08 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนการรับมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 58) 30 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 44) 28 เม.ย. 64
ประกาศเลื่อนการมอบตัวนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 55) 27 เม.ย. 64
24 เม.ย 64 ไม่มีการจับฉลาก ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวเข้าเรียนในวันที่ 1 พ.ค. 64 ตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศ (อ่าน 65) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง GEP (อ่าน 57) 20 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ (อ่าน 64) 20 เม.ย. 64
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสจะทำการจับฉลากคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้วยวิธีการ live สดแทนการมาจับฉลากที่โรงเรียนเพื่อเลี่ยงการรวมกลุ่ม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่าน Facebook รร.วัดรังษีสุทธาวาส อ.ศรีราชา ในวันที่ 24 เม.ย. (อ่าน 55) 19 เม.ย. 64
รับสมัครนักการภารโรง (อ่าน 56) 16 เม.ย. 64
รับสมัครครูต่างชาติ(Urgently Required) (อ่าน 49) 10 เม.ย. 64
กำหนดการรายงานตัวระดับอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ปีการศึกษา 1/2564 (อ่าน 114) 29 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนต่อระดับชั้นอนุบาล 1-2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 124) 25 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส เรื่อง นโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 88) 05 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 15 ก.พ. 64
โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาสเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เน้นย้ำและขอความร่วมมือทุกท่าน (อ่าน 114) 28 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 3215) 03 ม.ค. 64