คณะผู้บริหาร

นายเตรียมพล ขอดคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส

นางสาวสกาวเดือน ศิริสุขอุดมสกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา