ปฐมวัย

นางพรพรรณ ราศรีสิทธิ์
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางณัชฎา สกุลปิยไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิมพ์ภัสชา จันนาวัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธันยธรณ์ มายูร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวดารณี ค่าวา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2