ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรัชยา มากศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุดารัตน์ เฟื่องเกษม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวดารณี ค่าวา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางพรพรรณ ราศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย