ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวรัชยา มากศรี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย

นางสุดารัตน์ เฟื่องเกษม
ครู คศ.2

นางสาวดารณี ค่าวา
ครูอัตราจ้าง

นางพรพรรณ ราศรีสิทธิ์
ครูผู้ช่วย