ครูประจำชั้น ป.2

นางนัฐนันท์ วิสิทธิ์อัมพร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางเพ็ญศรี หนูเพชร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวธัญวรรณ สุพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุนิสา เจริญสุข
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4