ครูประจำชั้น ป.2

นางสาววนิดา สุดใจ
ครู คศ.1
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวธัญวรรณ สุพร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนากร จันทร์โหนง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชนวีร์ ยิ้มจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4