ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.3

นางสาวพรเพ็ญ เตชะพิทักษ์ธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.3

นางสาวญาณี วันแอเลาะห์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางเพ็ญศรี หนูเพชร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1