ครูประจำชั้น ป.4

นางสิภิศา กิตติธรรมโม
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวฟ้าอังคณา ฉายลักษณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวธนิศร์ณิชา ศรีวงศา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 038312161
อีเมล์ : wadrangsischool@gmail.com