ครูประจำชั้น ป.4

นางสิภิศา กิตติธรรมโม
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวฟ้าอังคณา ฉายลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกนิษฐา พืชหมอ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3