ครูต่างชาติ

Mr.Pual Clarence Par Acosta
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5


ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4


ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5