ครูต่างชาติ

Miss.Corazon Cruz Quidilla
ครูอัตราจ้าง

Mr.Pual Clarence Par Acosta
ครูอัตราจ้าง